Over mij

Willem Foppen

profiel

 • geboortejaar: 1971
 • geboorte- en woonplaats: Urk
 • beroep:  omgevingsjurist / directeur Foppen Advies
 • nevenfuncties:
  • werkgroeplid Commissie voor de Milieueffectrapportage
  • raadslid gemeente Urk
  • fractielid van het CDA op Urk
 • burg. staat: gehuwd
 • hobby’s: tuinieren en politiek

korte biografie

jeugd
Ik ben zoon van Johan Foppen en Geertje Woord. Opgegroeid in een visserijgezin. Vader was schipper/eigenaar van de UK 165. Vroeger wilde altijd maar 1 ding worden: visserman.   Gezondheid vader, visquotering, verkoop viskotter…….. Door omstandigheden werd het allemaal anders. Daarom niet naar de visserijschool gegaan, maar naar de Middelbare Tuinbouwschool in Frederiksoord. Ingegeven door mijn passie voor tuinieren en de natuur heb ik de richting ‘aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen’ gedaan. Na Frederiksoord ben ik milieukunde gaan doen aan Hogeschool Holland in Diemen. Deze keuze was geïnspireerd doordat de visserij mij niet losliet en de milieuhype van die tijd.  Door milieukunde te volgen wilde ik zelf onderscheid maken tussen zin en onzin. In 1995 ben ik afgestudeerd met een onderzoek voor het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek in IJmuiden.

ambtelijke loopbaan
In 1997 kreeg ik mijn eerst baan in het ‘milieu’. Ambtenaar in gemeente Nijefurd. Een boeiende tijd in een kleine gemeente. Daar heb ik ontdekt dat met mijn kracht vooral ligt in de juridisch kant van het vak. Naast mijn werk heb ik verschillende cursussen aan de Open Universiteit gedaan. In 2000 ben ik in dienst gekomen bij Regio IJssel-Vecht. Daar fungeerde ik als specialist intensieve veehouderij. Namens Regio IJssel-Vecht nam ik zitting in de het ambtelijke Overleg Platform Reductie Ammoniak in Overijssel. In de nazomer van 2001 trad ik alweer uit dienst en ging ik verder als ondernemer.

bedrijf
Eind 1999 heb ik mij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met de handelsnaam Foppen Milieu-advies. Dat leek mij handig voor als ik een keer een adviesvraag zou krijgen. Dat ging echter sneller dan ik dacht. Ik verhuurde mij zelf al vrij snel aan gemeente Almere, waar ik de milieuhandhaving juridische handen en voeten heb gegeven.  In de zomer van 2001 moest ik kiezen: of een grote opdracht weigeren of mijn baan opzeggen. Het werd het laatste.  In 2003 kwam het eerste personeel in dienst. Daarna ging het snel. Eind 2003 bestond het team van Foppen Milieu-advies uit vijf personen.  Daarna is het bedrijf gestaag uitgegroeid en is het dienstenpakket uitgebreid met onder andere juridisch bedrijfsadvies, geluid- en bodemonderzoek, bouwfysica etc. In 2013 is de naam van het bedrijf gewijzigd in Omgeving Manager.

gezin
In 1995 ben ik getrouwd met Hilda Buter, direct na het afstuderen. We hebben drie kinderen, twee dochters en een zoon: Gerlinde, Gré-Janne en Johan. Gerlinde studeert aan de vakschool te Schoonhoven (juwelier). Gré-Janne doet de theoretische leerweg op het Berechjacollege. Onze Johan zit nog op de basisschool. Mijn hobbies zijn tuinieren en natuurlijk de politiek.

politiek
In 2008 ben ik politiek actief geworden binnen het CDA op Urk. Door mijn werk kwam ik regelmatig in contact met de plaatselijke politiek. Het CDA gaf daarbij altijd blijk van een partij die luistert, nadenkt en dan doet. Toen ik in 2008 werd gevraagd, hoefde ik niet lang na te denken. Op 3 maart 2010 ben ik voor eerst gekozen als raadslid. Daarvoor was ik al lid van de Raadscommissie met de onderdelen Milieu, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Plaats een reactie

Uw e-mail wordt nooit gepubliceerd noch gedeeld. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

U mag deze HTML-elementen en attributen gebruiken <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*