De arbeider is zijn loon waardig

Het CDA heeft de invoering van de vlaktaks nadrukkelijk in haar verkiezingsprogramma staan. Dit houdt in dat, ongeacht wat je verdient, je een vast percentage belasting betaalt van ongeveer 35%. Een belastinghervorming van formaat die het huidige ingewikkelde belastingstelsel een stuk zal vereenvoudigen. Ingewikkelde aftrekregelingen worden afgeschaft en daarvoor in de plaats één belastingschijf. Alleen dat al is een enorm voordeel. Maar wat betekent het voor de hardwerkende Nederlander?

Voor de hardwerkende Nederlander betekent dit dat hard werken wordt beloond. In het huidige belastingstelsel wordt dit nog te veel afgestraft. Meer uren werken betekent immers wel bruto meer verdienen, maar wat houd je er netto aan over? Nu betekent meer werken vooral werken voor de fiscus. Bij de vlaktaks weet je waar je aan toe bent. Over elke € 100,00 betaal je evenveel belasting ongeacht of je die met gewone uren of overuren hebt verdiend.

Dat is goed nieuws voor mensen die met hard werken onze economie draaiende houden. In het bijzonder geldt voor de mensen die in nacht- en onregelmatige diensten moeten draaien. Van het meergeld wat dit oplevert, wordt nu nog door de fiscus een onevenredig groot deel afgeroomd. Dit laatste wordt door linksere partijen  ‘eerlijk verdelen’ genoemd, maar  gaat voorbij aan het principe ‘de arbeider is zijn loon waardig’.

Jammer dat niet veel meer partijen pleiten voor de vlaktaks. Naast het CDA vindt het idee alleen ingang bij VVD en SGP. Voor een invoering zal dit in de komende kabinetsperiode niet genoeg zijn, maar mogelijk komt het wel een stapje dichterbij.  Het CDA heeft in ieder geval het lef gehad om het op te nemen in haar programma. Een goede reden voor de hardwerkende Nederlander om zijn of haar stem te geven aan het CDA.

Geplaatst in politiek | Plaats een reactie

Rechts DNA

Urk is rechts, de meest rechtse gemeente van ons land. Zo rechts dat mijn partij, het CDA, ongeveer de meest linkse partij is in de gemeenteraad. Ook de CU op Urk is behoorlijk rechtser dan de landelijke stroming. Dat blijkt ook wel uit de coalitie die de CU op Urk gesmeed heeft met HvU (afsplitsing SGP) en de SGP. Ruimte op links? Voorlopig niet. De volgende raadsverkiezing doet wel de VVD voor het eerst mee, maar geen PvdA, GL, D66 of SP. Ook een PVV zie ik voorlopig geen vast voet aan de grond zetten. Zij zitten te vaak op één lijn met de Partij voor de Dieren en staan op te veel onderwerpen wel erg dicht bij de SP.  Daar moeten ze op Urk niets van hebben. Hoe komt het dat Urk zo rechts is?

Voor een tip van de sluier ga ik terug naar 1982. De tijd van de koude oorlog. Op Urk kwam je overal de sticker tegen ‘Liever een raket in de tuin, dan een Rus in de keuken’. Ik zat in de klas (groep 6) van meester Eppie Dam. Een leuke meester, die beregoed kon vertellen. Als hij op dreef was dan hing je aan zijn lippen. Zo ook op die morgen aan de vooravond van de Falklandoorlog. Een Britse oorlogsvloot had koers gezet naar de Argentijnse kust. Beelden op het journaal lieten juichende Engelsen zien. Juichend bij het vertrek van de marineschepen uit de haven. Meester Dam begon erover na het bijbelverhaal. Hij was heel verdrietig en ook boos hoe dit nu mogelijk was. Juichen voor millitairen die anderen dood gingen schieten of zelf om zouden kunnen komen. Zijn betoog met een pathos waar menig predikant kerken vol mee zou kunnen preken, sloot hij af met het amen: “Juich nooit voor een millitair”. Daarna keek hij  de klas rond. Iedereen was muisstil. Zo die boodschap was geland…… Opeens riep iemand: “Een suldoatenjeep”. Iedereen van zijn plek, stoelen vielen om en met zijn allen voor het raam van de oude Rehobothschool. We juichten of alsnog Nederland het winnende doelpunt had gescoord in de WK-finale van 1978. Twee dienstplichtige Urkers zwaaiden vanuit de open jeep vrolijk terug. Meester Dam was daarna stil, heel stil. We werden snel aan het rekenen gezet.

Ik zal niet beweren dat Eppie Dam links is. Bovenstaande is maar een voorbeeld, een momentopname. Wel maakt het duidelijk dat ‘linkse’ boodschappen al op jonge leeftijd niet aan ons waren besteed. Rechts zit ons gewoon in de genen.

Geplaatst in Algemeen, politiek | Plaats een reactie

Worstelen om een feest

In de korte tijd dat ik nu in de gemeenteraad zit, lopen de begrippen APV, feest en evenement als een rode draad door mijn nog korte politiek carrière. Het CDA volgt met argusogen de gang van het college en de burgemeester als het gaat om het mogelijk maken van evenementen. Een zorg die terecht is, zo is het afgelopen jaar wel gebleken. Het is hard knokken voor een feestje bij een college met SGP en het sterk aan SGP gelieerde Hart voor Urk. In deze column zet ik alle worstelingen met feest van het afgelopen jaar nog een keer op een rij.

Koninginnenacht
Het begon in januari 2011 direct al heel heftig. Het college bleek zich inhoudelijk te bemoeien met de muziekkeuze van de Oranjestichting voor het evenement in de koninginnenacht. Nadat de burgemeester in het vragenuur deze inhoudelijke bemoeienis rechtvaardigde, diende het CDA een motie van treurnis in tegen het college. Een redelijk zwaar middel, maar nodig om een meer dan duidelijk signaal af te geven. Schoenmaker blijf bij je leest, wethouders blijf bij je taak en burgemeester doe wat je moet doen. Gelukkig ging het evenement op koninginnenacht door. Achteraf gezien één van de weinige zaken die in die roerige koninginnenacht wel succesvol zijn verlopen.

Striptease
Toen was er opeens dat café waar op een après-skiparty een professionele stripact werd uitgevoerd. Achteraf denk ik allemaal wat uitvergroot, maar prompt kwam er een stripteaseverbod in de APV. Een verbod dat overigens na aanpassing is gesteund door het CDA. Voor sommige zaken moet wel paal en perk worden gesteld, mede gelet op het relatief jonge publiek wat de plaatselijke horecagelegenheden bezoekt. Lees meer hierover in de column ‘Politieke Keuzes en Principes’.

Fest
In de zomer van 2011 was daar opeens Fest, een feest dat wel doorging zonder politiek gedoe. Het leek erop dat dit keer de burgemeester het heft goed in handen had genomen en conform de wettelijke kaders vergunning heeft verleend. Fest was een evenement waarin regionale talentvolle bands een podium kregen om op te treden. Overigens was er wel commotie rondom dit feest, maar dit keer door een groot aantal predikanten. Iets waar ik minder moeite mee heb. Vanuit hun perspectief doen deze mensen hun werk en dat hoort ook bij vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Dat neemt niet weg dat ik de benadering van de predikanten eenzijdig vond en daarover heb geschreven in mijn column ‘Fest op Urk’.

Feest met of zonder geluid
Vlak voor de zomer kwam het college met een beleidsregel voor evenementen op de proppen. De geluidnorm voor evenementen zou voortaan maximaal 55 decibel zijn. Voor het CDA was dit direct duidelijk: einde van alle evenementen binnen de bebouwde kom. Een theeparty op fluisterniveau zou misschien nog net kunnen en dan houdt het op. Het CDA heeft dan ook hier krachtig tegen geprotesteerd en het college beloofde beterschap. Zeggen en iets doen zijn twee verschillende dingen. Winkelcentrum Oud Urk kreeg voor 30 september 2011 vergunning voor een modeshow. Geluidnorm 55 decibel en de gemeente zou dit ook controleren. Gelukkig kent Urk ook weigerambtenaren. Na het meten van een forse ‘overschrijding’ bleef de stekker in de geluidinstallatie. Wel stonden de organisatoren met het zweet in hun hemd. Na kritische vragen van het CDA over dit evenement sprak de burgemeester eindelijk duidelijk taal. De norm zou voortaan 85 decibel zijn en voor bepaalde festiviteiten zelfs nog hoger. Geluid is dus niet meer een excuustruus om evenementen tegen te houden of te verbannen naar een afgelegen oord.

Laat-maar-liggen-risico
Voor een evenement is een vergunning nodig. Deze moet op tijd zijn verleend, want het evenement is afhankelijk van een datum. Wat als de aanvraag in een la verdwijnt? Dan wordt hij  automatisch van kracht na acht weken. Dat zou per 1 januari 2012 het geval geweest zijn door een nieuwe wet. De gemeenteraad gooide echter roet in het eten door de APV aan te passen. Hierdoor wordt een evenementenvergunning niet automatisch van kracht, al blijft de aanvraag een jaar liggen. SGP en HvU: ‘Stel dat daardoor per ongeluk een evenement wordt vergund waar wij principiële bezwaren tegen hebben’. Te gek voor woorden, want principiële SGP-bezwaren bezwaren zijn geen geldig criterium bij het al dan niet verlenen van een evenementenvergunning. Het geeft wel aan dat maar al te graag oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de vergunningverlenende bevoegdheid om iets  tegen te houden. Helaas kan het bewust laten liggen van een aanvraag ook voor die reden worden gebruikt. Al ga ik niet direct uit van dit laatste. Het CDA zal dit in ieder geval scherp in de gaten houden.

Jaarwisseling 2011/2012
En dan de jaarwisseling 2011/2012 in de nacht van zaterdag op zondag. Zonder aanvraag en zonder vergunning was daar een grandioos feest. De legale horeca was oudejaarsavond en –nacht gesloten. In het kader van de ‘zondagsrust’ werd door de burgemeester geen verruiming van de openingstijden gegund en ook het inloopverbod na 24.00 uur zou niet worden opgerekt. Eigenlijk heel vreemd, want het woord ‘zondagsrust’ komt niet één keer in de APV voor. En zeker met welk een kramp het wordt toegepast door het huidige college is het ook niet het zelfde als ‘openbare orde’. Het is meer van ‘voor de zondag hoor je thuis te zijn, niet meer te werken, te feesten etc.’. Dat is de ander de maat nemen en daarmee maak je de openbare orde ondergeschikt aan de zondagsrust in enge zin. Dat is niet de zondagsrust die wordt nagestreefd door het CDA, althans niet vanuit het publieke belang. Rust krijg je door elkaar de ruimte te geven op basis van wederzijds respect. Die ruimte heeft de jeugd, zij het nog illegaal, genomen met oudejaarsnacht 2011. Resultaat: Oudejaarsnacht verliep rustiger dan ooit, nog rustiger zelfs dan een normale nacht van zaterdag op zondag. Hoop dat de andere partijen dit ook hebben gezien. Dan hoeven we niet eerst te wachten op de volgende verkiezingen, want in 2012 hebben we een goed horeca- en uitgaansbeleid al meer dan hard nodig.

Geplaatst in politiek | 1 Reactie

Windenergie

Vrijdagmiddag, drukke week achter de rug, zonnetje op de ramen en meeste collega’s vieren al weekend. Gapend kijk ik naar de stapels werk op mijn bureau. Je kent het wel: last van een vrijdagmiddagdip. Even een bakje doen op de balustrade voor het kantoor. Samen met Ariejonne even verder dippen. Het haventerrein is rustig. Het nog prikkelende najaarszonnetje heeft een toeristisch stel naar Urk gelokt. Een dame en een heer, van het type brave Jacoba en brave Hendrik, komen vanaf het Achterhuis richting de etalage van ’s Heerenloo aangeslenterd. Bij gebrek aan een andere voorstelling volgen tweepaar ogen hun wandeling. Recht voor ons gebeurt het: “Vrr..prrrr..drrr.vllllllvvt..prt”. De mannelijke wandelaar in pak en stropdas laat hem waaien zonder ook maar een stap anders te zetten. Het was er één waar je aardig wat goede bonesoep voor moet hebben genuttigd. Een topper waar je er maar één van in een jaar geeft.

“Een man in pak”, zegt Ariejonne, terwijl ze mij met grote ogen aankijkt. Daarna: “wegwezen” en ze duikt weg achter het hek van de balustrade. Met de klem in mijn kaken volg ik het voorbeeld om het brave stel niet in verlegenheid te brengen. Hopeloze missie, want nog geen seconde later gieren we het uit van het lachen. Echt onbedaarlijk gieren. Dit jaar heb ik nog niet zo hard gelachen. Nu viel er dit jaar ook nog niet veel te lachen, maar juist dan kan lachen je heel goed doen. De dip was in één keer over. Een klein beetje windenergie was daar goed voor, of moet ik zeggen biogas? Daarna had ik nog regelmatig last van een wederkerend lachsalvo, maar dat is een veel fijner gevoel dan een dip.
Geplaatst in Algemeen | 1 Reactie

Poeren in de haven

Vissen in de haven is al zo oud als de haven van Urk is. Een visser in de haven zou je in die zin kunnen zien als een stuk levend cultureel erfgoed. Iets om te koesteren, iets wat sprekend past bij een visserijgemeenschap als Urk. Toch moesten we als gemeenteraad even flink op de bres om te voorkomen dat poeren (Urker woord voor hengelen) uit het havenbeeld zou verdwijnen. Een motie van HvU, SGP en CDA die zowel ruimte gaf aan sportvisser als watersporter werd anders uitgevoerd door het college. Er kwam een voorstel om de Havenverordening zodanig aan te passen dat vissen in de haven vanaf alle steigers verboden zou worden plus een straal van 10 m daaromheen.

In mijn gedachten zie ik mijn vader, oud-visserman, staan poeren op de steiger bij de IJsselmeervisafslag of op het nog aan te leggen plankier langs de dam. Om vervolgens bekeurd en weggestuurd te worden door  Jan van Jurie (havenmeester). Iets wat de havenmeester helemaal niet wil. Iets wat we met zijn allen niet willen. Wel het scenario wat het gevolg zou zijn als we met het voorstel van het college zouden instemmen. Gelukkig zit er nog zoveel vissersbloed in de gemeenteraad dat het voorstel van het college flink werd aangepast. Raadsbreed werd een amendement aangenomen die poeren in de hele haven mogelijk maakt met uitzondering vanaf de drijvende steigers. Langs de kade en op de vaste steigers mag wel worden gevist. Gelukkig maar, want als het cultuurhistorische plankier er toch moet komen in tijden van bezuiniging, dan niet een plankier zonder vissers. Want een plankier zonder visser, is als een podium zonder voorstelling.

Geplaatst in politiek | Plaats een reactie

Welkom op Urk, welkom in de kerk

Borden met ‘Welkom op Urk, welkom in de kerk’ stonden vroeger op verschillende plekken op Urk. Een mooi tekst die gastvrij aandoet, een gastvrijheid met een diepere dimensie. Een gastvrijheid die oprecht het goede voor heeft met haar bezoeker. De borden, ooit door de gemeente Urk geplaatst, zijn verdwenen uit het straatbeeld. Heeft dit te maken met de ontkerkeling die ook op Urk gaande is? Of vonden we dit niet de meest aansprekende reclameboodschap om de gemiddelde toerist aan te spreken?  Toch raar, want we hebben aardig wat genootschappen in de aanbieding, zij het allemaal in het protestants-christelijk spectrum.

politieke verantwoordelijkheid
Het is dan ook niet zo gek dat op dit moment binnen de Christen Unie stemmen opgaan om opnieuw de borden te plaatsen met de tekst ‘Welkom op Urk, welkom in de kerk’. Eerder heeft de SGP hier al voor gepleit. Nader beschouwd ligt hier echter geen taak voor de overheid. Je moet als politiek niet de verantwoordelijkheid overnemen die de kerk zelf heeft. Dit nog los van de discussie over scheiding van kerk en staat. We leven in een vrij land met gelukkig godsdienstvrijheid verankerd in de Grondwet. Dit werkt zodanig door dat binnen de APV de kaders voor kerkelijke boodschappen heel ruim zijn. De kerk kan als zij dat wil vrijwel per direct borden plaatsen.

Ben je welkom?
Misschien vraagt u zich af waarom een christenpoliticus dan de kerk niet een handje kan helpen. Het antwoord is heel eenvoudig. Als politicus heb je niet in de hand hoe welkom je bent in de kerk. Waar kom je als gast terecht na een keuze te hebben gemaakt in de veelheid aan kerkgenootschappen en subvarianten? Hoe welkom ben je als je als jezelf naar binnen stapt? Ooit logeerde een vakantievriendin van mijn verkering op Urk, wilde dolgraag naar de kerk, maar de lieverd had geen rok bij zich. Ze had ook een iets andere maat dan mijn verkering. Voordat dit was opgelost bleef er nog weinig blijde boodschap over.
Als het bord met de tekst ‘Welkom op Urk, welkom in de kerk’ er toch moet komen, laten ze er dan in ieder geval een kerkwijzer en goede instructie bij doen. Ben alleen bang dat dan het bord te klein is.

Geplaatst in politiek | 3 Reacties

FEST op Urk

Zaterdag 23 juli 2011. De dag van Zuiderzeefestival FEST op Urk. Een festival waarin bands uit de polder en Urk een podium hebben. Een festival op Urk is al snel onderwerp van debat. Zo leidde de bemoeienis van enkele wethouders met de muziekkeus van het feest in de Oranjenacht tot een motie van treurnis van het CDA in de gemeenteraad. In mijn column ‘Politieke keuzes en principes’ schreef ik hierover. De motie haalde lang geen meerderheid, maar een statement is gemaakt. Inmiddels lijkt het college, dat in grote mate is gelieerd aan de SGP, haar lering toch te hebben getrokken. De burgemeester heeft de regie zoals het hoort en de vergunning voor FEST is zover ik kan nagaan correct volgens de regels van de APV verleend. Dit keer geen politiek gedoe.

Maar Urk zou Urk niet zijn als niet alle schijnwerpers weer op ons zijn gericht wegens commotie rondom het feest. Dit keer zijn het een groep predikanten die in een open brief in het Urkerland de jeugd oproept om niet naar FEST te gaan. Hadden die dominees dat dan niet mogen zeggen? We leven in een land van godsdienstvrijheid en een recht op vrije meningsuiting. In die zin niets mis mee zou je denken. Uiteindelijk handelen zij vanuit hun overtuiging en bedoelen zij het uiteindelijk goed. Om die reden heb ik in ieder geval niet meegedaan met de soms respectloze reacties op Twitter. In die zin is de aandacht van de media ook sterk overtrokken. Dat neemt niet weg dat ik de open brief in de krant een onverstandige actie vindt. Een manier van werken waarmee de jeugd niet verder wordt geholpen.

De open brief geeft een gevoel van een te grote afstand tot de jeugd en getuigt van een tunnelvisie. De focus wordt gelegd op een enkel feest. Een feest waar pas na 18.00 alcohol wordt geschonken. Ten opzichte van sommige (illegale) etablissementen geen rare plek om naar toe te gaan. Of denken de predikanten dat er op 23 juli op andere plaatsen geen popmuziek wordt gedraaid? De brief deed mij denken aan een gebeurtenis van jaren geleden. Een vader was ontdaan naar de ouders van een vriend van mij gegaan met de vraag: Och weet je wel dat Cornelis en Jan (namen gefingeerd) zaterdagavond in ’t Zoldertjen zijn geweest? Die beste vader had mogen willen dat het daadwerkelijk zo was en was gebleven. Daarom vind ik de reactie van de predikanten op het FEST een tunnelvisie. Daarom zou ik de ouders die principieel tegen een dergelijk feest zijn, willen oproepen hun kinderen niet domweg te verbieden naar FEST te gaan. Ga in gesprek of trek de stoute schoenen aan en ga er ook heen. Niet om met de vinger te prikken of te wijzen, maar om te helpen. Hoe? Klaarstaan voor je kind, klaarstaan voor een ieder die je nodig heeft.

Geplaatst in Algemeen | 2 Reacties

Het mediacircus en de evangelisatietent

Burgemeester en Wethouders van gemeente Urk hanteren sinds kort een nieuw uitgangspunt bij tentevangelisatie op de haven. Alleen plaatselijke kerken komen nog in aanmerking voor een vergunning om hierbij een tent op te zetten. Als je niet van de ‘goede’ kerk bent, krijg je dus geen vergunning.

Het CDA op Urk kwam hierachter, doordat het Nederlandse Bijbelstudie Centrum de vergunning werd geweigerd voor een tent op de haven. Te gek voor woorden vond het CDA en vroeg opheldering aan Burgemeester en Wethouders. Ondertussen dook de pers erbovenop, waaronder vele dagbladen en Omroep Flevoland.  Geen wonder, want het ging om de vrijheid van godsdienst op Urk.

In de gemeenteraadsvergadering van 28 april 2011 stond het punt op de agenda. Daar bleek een meerderheid het een prima beleid te vinden om alleen plaatselijke kerken een vergunning te geven. Het CDA werd het door die meerderheid kwalijk genomen dat alles breedvoerig in de pers was uitgemeten. Dat was niet goed voor Urk zo zeiden zij. Dat is toch wel heel bijzonder. Een beleid waar ze achter staan, zien ze liever niet in de pers. Geven ze daarmee niet aan dat ze toch wel weten dat het beleid niet deugt? En dan het CDA die het beleid aan de orde stelt verwijten dat het in de pers komt. Dat is het zelfde als boos worden op de weerman, omdat die slecht weer voorspelt.

Het CDA trekt zich dan ook niets aan van die kritiek. Nog geen half uur na de raadsvergadering werkte het CDA mee aan een radio-interview van Omroep Flevoland. Niet alleen de vrijheid van godsdienst, maar ook de persvrijheid is een belangrijk goed.

Geplaatst in politiek | Plaats een reactie

Windmolenstem of stemmen waar het om gaat?

Nog even en op 2 maart kunnen we weer naar de stembus. Primair gaat het om het kiezen van de Provinciale Staten. Indirect is de uitslag bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarmee staan in de landelijke media vooral de schijnwerpers gericht op de gevolgen van de coalitie. Halen VVD, CDA en PVV daar een meerderheid of wordt de Eerste Kamer de achillespees van het huidige kabinet. Velen zullen hun stem daarom laten leiden door de landelijke politiek.

Op Urk daarentegen lijkt het inmiddels of er maar één factor is die je stem kan bepalen. Wat zegt de partij over windmolens die bij Urk in en aan het IJsselmeer worden geplaatst. Minister Verhagen lijkt daarbij de Kop van Jut te worden als verantwoordelijk minister. Door anderen wordt daardoor het CDA maar al te makkelijk als bliksemafleider gebruikt. Ik poets echter niet weg dat het windpark in de huidige opzet een verkeerde keuze is. Niet alleen de belangen van Urk zijn geschaad. Uiteindelijk zal de onverantwoorde landschappelijke inpassing zich keren tegen grootschalige duurzame energievoorzieningen.

Moeten wij onze stem daarom laten leiden door het omstreden windmolenbesluit? Primair gaat het om het kiezen van de Provinciale Staten. Het CDA heeft een goed programma, ook in het belang van Urk. En voor zover de molens toch een rol spelen: De CDA-fractie (samen met CU en SGP) in de provinciale staten van Flevoland heeft zich altijd ingezet voor het laten vallen van de windmolens tussen de Ketelbrug en het Schapenpad. Ze krijgen niet alleen mijn stem, omdat ik lid ben van het CDA. Zij verdienen hem.
Secundair kunnen we ook het landelijk belang niet uitvlakken. Voor de coalitie van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV is een meerderheid in de Eerste Kamer niet onbelangrijk. Tijdens het CDA-congres van 2 oktober 2010 heb ik mijn steun gegeven aan de coalitie van VVD en CDA, gedoogd door de PVV. Die steun bevestig op 2 maart. Ook hier kan een omstreden windmolenbesluit niet leidend zijn. Uiteindelijk had elke andere coalitie (met veel linksere partijen) dit windpark even hard mogelijk gemaakt.

Natuurlijk kunt u er anders over denken en uw stem wel laten bepalen door het windmolenbesluit. Aan de kiezer die daardoor overweegt om in plaats van het CDA iets anders of helemaal niet te stemmen de volgende vraag: Had u dan ook niet gestemd op het CDA als het windpark voor de kust van Volendam gekomen was? Of had u zich er dan wat minder druk over gemaakt?

Geplaatst in politiek | Plaats een reactie

Politieke keuzes en principes

Van de raadsvergaderingen die ik als raadslid heb meegemaakt is tot op heden die van 27 januari 2011 de meest enerverende. Niet in de laatste plaats omdat ik namens de fractie van het CDA het woord voerde over de verwikkelingen rondom de invulling van het feest in de Koninginnenacht. De hiervoor benodigde evenementenvergunning was aangehouden, omdat binnen het college een meerderheid principiële bezwaren had vanwege het muziekprogramma. Deze gang van zaken was uiteindelijk reden voor het CDA om een motie van treurnis tegen het college in te dienen. Heftige reacties van met name de SGP en HvU waren het gevolg. Het raakte hun principes. Hoe kon het CDA beweren dat principes in deze zaak geen rol mochten spelen? Die uitleg stond op zich duidelijk in de motie, maar door de emoties in de vergadering kwam dit niet tot zijn recht. Reden waarom ik in deze column nader inga op principes in relatie tot de politiek.

Principieële keuze voor verbod erotische evenementen
Het eerste misverstand wat ik daarbij wil wegnemen is dat het CDA niet beweert dat principes geen rol kunnen of mogen spelen binnen de politiek. Een mooi voorbeeld daarvan is uitgerekend te vinden in dezelfde vergadering van 27 januari 2011. Aan de orde was het verbod in de APV voor het organiseren van erotische evenementen. Het CDA heeft ingestemd met dit verbod. Eerder heeft het CDA samen met de CU ervoor gepleit er geen vergunningstelsel aan vast te koppelen. Dit om te voorkomen dat de gemeente verplicht zou kunnen worden mee te werken aan een dergelijke evenement. Duidelijk een principiële keuze. Wel een principiële keuze die op geordende wijze volgens de juiste juridische kaders is gevolgd.

De Koninginnenacht in relatie tot principes
In dat laatste zit het grote verschil met de verwikkelingen rondom de evenementenvergunning voor het feest in de Koninginnenacht. Het kader voor die vergunning is vastgelegd in de APV. Daarin staat dat de burgemeester bevoegd is tot het verlenen van de vergunning. Conclusie: alleen al om die reden is het geen zaak van de wethouders. Voorts is in de APV bepaalt dat eventuele gronden voor het weigeren van de vergunning alleen gelegen kunnen zijn in de openbare orde en veiligheid, milieuhinder en de volksgezondheid. Duidelijk zaken die los staan van de vraag of je het principieel eens bent met de muziekkeuze. Juridisch gezien is het dus helemaal fout dat wethouders zich tegen de vergunningverlening aanbemoeien en zeker als daarbij andere belangen de boventoon voeren dan de zaken waarom het draait in de APV. Uiteindelijk is de APV een kader dat zelf door de gemeenteraad is vastgesteld. Iets waar het college zich aan dient te houden, ongeacht wat hun politieke kleur is.

De andere kant van de medaille
Als we kijken naar het evenement in de koninginnenacht dan blijkt juist dat deze een cruciale rol speelt in het belang van de openbare orde en het tegengaan van hinder. De jeugd heeft behoefte aan een plaats waar ze elkaar op leuke wijze kunnen ontmoeten. Zonder dit evenement vullen ze de nacht op eigen wijze in met alle gevolgen van dien. Dit betekent ook dat het feest in de koninginnenacht voldoende attractiewaarde moet hebben voor de jeugd. Persoonlijk heb ik respect voor principiële bezwaren. Maar ik wil wel wijzen op de andere kant van de medaille. Waar gaat de jeugd naar toe als er geen feest op de haven is? Waar komen ze dan terecht zonder dat de ouders weten waar? Een attractief alternatief wordt door niemand geboden. Reden voor het CDA om er in dit geval hard in te gaan. Niet om principes te kwetsen. Maar juist om duidelijk te maken dat de kaders reeds in 2008 zijn gelegd toen de huidige APV raadsbreed is aangenomen. Juist om te voorkomen dat de jeugd terecht komt in een situatie die helemaal niemand wil.

Geplaatst in juridische kost, politiek | 1 Reactie